วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นักเรียนและแปลงข้าวโพด

รูปข้าวโพด

รูปโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นน้ำตามวิถีพอเพียง

รูปโครงงาน

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สาวสามน้อย

IMG_0014

บทความคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต